Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. English-Tagalog Bible. Scrubbing Bubbles Power Stain Destroyer, Hoshii Japanese Grammar, Sanding Sealer Lazada, Kelud Eruption 1586, Foaming Bleach Cleaner, Detailed Lesson Plan In Math Grade 1 Addition Slideshare, Goochland County Va Personal Property Tax Rate, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Kelud Eruption 1586, Parlour Meaning In Urdu, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Toyota Corolla Sedan, Farmhouse Meaning In Marathi, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. English-Tagalog Bible. Scrubbing Bubbles Power Stain Destroyer, Hoshii Japanese Grammar, Sanding Sealer Lazada, Kelud Eruption 1586, Foaming Bleach Cleaner, Detailed Lesson Plan In Math Grade 1 Addition Slideshare, Goochland County Va Personal Property Tax Rate, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Kelud Eruption 1586, Parlour Meaning In Urdu, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Toyota Corolla Sedan, Farmhouse Meaning In Marathi, " />

2 timothy 2:13 tagalog

2 Timothy 2:13, ESV: "if we are faithless, he remains faithful— for he cannot deny himself." 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang … 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. : 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. 2 Timothy 2 A Good Soldier of Christ Jesus. Tagalog Bible: 2 Timothy. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, 3 Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, … All Scripture Is Breathed Out by God 2 Timothy 3. 1 This know also, that in the last days perilous times shall come. 10 Nguni't sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pagibig, pagtitiis, 11 Mga paguusig, mga pagbabata; anomang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; anomang mga paguusig ang tiniis ko: at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. 2 Timothy 3 Godlessness in the Last Days. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.. 2 Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, . 1 Timothy 2 Pray for All People. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy 2:13, KJV: "If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself." 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Timothy 3 2 Kay Timoteo 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Timothy 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 2 Timothy 2:13, NIV: "if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself." 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 2 Timothy « Previous | Next » In the book of 2 Timothy, Paul encourages Timothy to remain passionate for Christ and to remain firm in sound doctrine. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, 2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. English-Tagalog Bible.

Scrubbing Bubbles Power Stain Destroyer, Hoshii Japanese Grammar, Sanding Sealer Lazada, Kelud Eruption 1586, Foaming Bleach Cleaner, Detailed Lesson Plan In Math Grade 1 Addition Slideshare, Goochland County Va Personal Property Tax Rate, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Kelud Eruption 1586, Parlour Meaning In Urdu, Error 0x80090308 The Token Supplied To The Function Is Invalid, Toyota Corolla Sedan, Farmhouse Meaning In Marathi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir